Architectuur

Steeds meer bedrijven werken ‘onder Architectuur’. En dat is ons inziens geheel terecht. Dit zorgt er namelijk voor dat ideeën en initiatieven vanuit de business op een adequate manier worden omgezet naar een structureel goed en langdurig werkende infrastructuur.

Inframatica heeft gecertificeerde TOGAF® 9 architecten in dienst, die ook ervaring hebben opgedaan met DYA®. Zij kunnen u helpen bij het ontwikkelen en uitdragen van een storage architectuur, ons inziens een onderbelicht onderdeel binnen het TOGAF framework.

In de praktijk passen onze architecten zich aan op de methodiek zoals gebruikelijk is binnen uw bedrijf.

Ons doel is om u te helpen bij het omzetten van behoeften naar verwezenlijking.